Vilkår og betingelser

1. Accept af vilkår

Ved at få adgang til og bruge Tryp.com-webstedet ("Webstedet") accepterer brugerne ("Brugere") at være bundet af disse vilkår og betingelser ("Aftalen"). Denne aftale er en juridisk bindende kontrakt mellem brugerne og Tryp.com ApS ("Tryp.com"), et dansk privat anpartsselskab registreret på Drewsensvej 3, st. th, 5000 Odense C, med CVR-nr. 42533165 og skatte-ID-nr. DK42533165.

2. Omfanget af tjenesterne

Tryp.com ApS ("Tryp.com") fungerer som et online-rejsebureau (OTA), der letter indkøb af transport-, indkvarterings- og attraktionstjenester på vegne af brugerne gennem sin platform. Tryp.com fungerer som mellemmand mellem brugerne og en lang række flyselskaber, færgeoperatører, sporvognsselskaber, tog- og busselskaber og andre udbydere og gør det muligt at samle og samle billetter for at skabe omfattende rejseplaner, der er skræddersyet til brugernes behov. Tryp.com har en IATA Tids-licens med nummer 96109333 og er i overensstemmelse med direktiv (EU) 2015/2302 dækket af Rejsegarantifonden i Danmark med registreringen RGF3484. Udvalget af overnatningsmuligheder, der er tilgængelige via Tryp.com, omfatter, men er ikke begrænset til, hoteller, vandrehjem, lejlighedshoteller og andre overnatningsfaciliteter, der imødekommer forskellige præferencer og budgetter. Tryp.com giver desuden adgang til et omfattende udvalg af arrangementer og attraktioner, der imødekommer en bred vifte af interesser og aktiviteter. Ud over de ovennævnte tjenester tilbyder Tryp.com beskyttelsesmuligheder som beskrevet i denne aftales punkt 6, der har til formål at forbedre brugernes rejseoplevelse og give dem ekstra støtte og fleksibilitet under hele rejsen.

3. Støtteberettigelse

Ved at få adgang til eller bruge de tjenester, der leveres af Tryp.com, erklærer og garanterer brugerne, at de opfylder følgende krav til berettigelse: (a) Brugerne skal have den juridiske kapacitet og myndighed til at indgå bindende aftaler, herunder denne aftale og eventuelle yderligere aftaler med tredjepartsleverandører, der faciliteres af Tryp.com. (b) Brugerne skal give nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger, når de opretter en konto, foretager bookinger eller bruger Tryp.com-tjenester, og de skal opdatere sådanne oplysninger efter behov for at sikre deres nøjagtighed og fuldstændighed. (c) Brugerne skal overholde alle gældende love, regler og bestemmelser, herunder, men ikke begrænset til, dem, der vedrører forbrugerbeskyttelse, databeskyttelse og privatlivets fred, samt alle regler eller krav, der pålægges af tredjepartsleverandører. (d) Brugerne må ikke bruge Tryp.com-platformen eller dens tjenester til svigagtige, ulovlige eller uautoriserede formål. Manglende opfyldelse af nogen af disse krav til berettigelse kan medføre suspension eller opsigelse af en Brugers konto og adgang til Tryp.com-tjenester samt andre retsmidler, som Tryp.com har adgang til i henhold til denne aftale eller gældende lovgivning.

4. Privatlivspolitik og databeskyttelse

Tryp.com er forpligtet til at beskytte brugernes privatliv og personoplysninger. Indsamling, brug og videregivelse af personlige data, der er indhentet via Tryp.com-platformen, er omfattet af Tryp.com's privatlivspolitik, som findes på https://www.tryp.com/privacy. Brugerne anbefales at læse fortrolighedspolitikken for at forstå, hvordan deres personlige data vil blive behandlet af Tryp.com. Ved at få adgang til eller bruge Tryp.com-platformen og dens tjenester giver Brugerne samtykke til indsamling, brug, videregivelse og behandling af deres personoplysninger i overensstemmelse med Privatlivspolitikken og gældende databeskyttelseslove og -bestemmelser. Brugerne anerkender også, at deres personoplysninger kan blive overført, behandlet og opbevaret i andre lande end deres bopælsland, som kan have andre databeskyttelseslove og -regler. Det er Brugernes ansvar at sikre, at deres personlige data, som de har givet Tryp.com, er nøjagtige, aktuelle og fuldstændige, og at opdatere dem efter behov for at opretholde deres nøjagtighed og fuldstændighed. Brugere kan udøve deres rettigheder i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, såsom retten til at få adgang til, rette eller slette deres personoplysninger, ved at kontakte Tryp.com via kontaktoplysningerne i privatlivspolitikken.

5. Betalinger og valuta

(a) Alle betalinger for tjenester, der er booket via Tryp.com-platformen, skal foretages ved hjælp af de betalingsmetoder, der er tilgængelige på hjemmesiden. Betalinger behandles af en betalingsprocessor, der overholder Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), for at sikre sikkerheden og beskyttelsen af brugernes betalingsoplysninger. (b) Den samlede pris for tjenester, der bookes via Tryp.com-platformen, herunder eventuelle gældende skatter, gebyrer og tillægsgebyrer, vises under bookingprocessen. Brugerne accepterer at betale den samlede pris for de tjenester, de booker, samt eventuelle yderligere gebyrer eller afgifter, der måtte opstå som følge af ændringer eller aflysninger, som fastsat i denne aftale og den pågældende tredjepartsleverandørs vilkår og betingelser. (c) Priser, der vises på Tryp.com-platformen, vises generelt i brugerens lokale valuta, baseret på deres placering eller valgte præferencer. Brugerne anerkender, at valutaomregningskurserne kan svinge, og at det faktiske beløb, der opkræves, kan afvige fra den viste pris på grund af ændringer i valutakurser eller gebyrer, der pålægges af deres bank eller betalingsformidler. (d) Brugerne er ansvarlige for eventuelle yderligere gebyrer, afgifter eller skatter, der kan pålægges af deres bank, betalingsformidler eller relevante offentlige myndigheder, såsom gebyrer for udenlandske transaktioner, valutaomregningsgebyrer eller moms. (e) Destination og opholdsgebyrer: Brugere kan blive opkrævet gebyrer for at komme ind på visse turistdestinationer eller bo på visse steder, som muligvis ikke vises eller er inkluderet i priserne på vores rejser. Brugerne anerkender og accepterer, at de er ansvarlige for sådanne gebyrer og for at informere sig om eventuelle gældende gebyrer, inden de booker. Ved at gennemføre en booking på Tryp.com-platformen erklærer og garanterer Brugerne, at de er autoriseret til at bruge den valgte betalingsmetode, og at de har tilstrækkelige midler til at dække de samlede omkostninger for deres booking. Hvis en booking mislykkes på grund af Tryp.coms fejl, vil brugerne blive refunderet.

6. Annulleringer, ændringer og beskyttelsesmuligheder

(a) Medmindre andet er angivet i den pågældende tredjepartsudbyders vilkår og betingelser, eller hvis der er købt en beskyttelsesoption, kan alle reservationer foretaget via Tryp.com-platformen ikke refunderes. Brugerne anerkender, at de er ansvarlige for at sætte sig ind i de respektive tredjepartsudbyderes afbestillings- og ændringspolitikker, før de gennemfører en booking. (b) Brugere, der ønsker at ændre deres bookinger, kan blive pålagt yderligere gebyrer eller afgifter fra de relevante tredjepartsudbydere samt eventuelle forskelle i prisen på tjenesterne. (c) Tryp.com tilbyder tre niveauer af beskyttelsesmuligheder til Brugere for at forbedre deres rejseoplevelse og give dem yderligere støtte og fleksibilitet: i. Tryp.com Flex: Giver Brugerne mulighed for at annullere deres flyrejser uanset årsag op til 2 dage før afrejse og få 80 % af flyrejsenes værdi refunderet. Der kræves ingen dokumentation, og refusionerne behandles som øjeblikkelige bankoverførsler. ii. Tryp.com Comprehensive: Giver dækning af læge- og hjemrejseudgifter, Covid-19 beskyttelse og 24/7 assistance. Denne beskyttelsesmulighed opfylder standarderne for visumkrav. iii. Flyafbrydelse: Tilbyder en kompensation på 200 EUR pr. aflyst fly eller fly, der er forsinket med 2 timer eller mere. Der kræves ingen beviser, og flysporing leveres i realtid. Tryp.com kontakter proaktivt brugerne i tilfælde af en afbrydelse. (d) I tilfælde af en annullering eller ændringsanmodning skal Brugerne straks underrette Tryp.com i overensstemmelse med kontaktoplysningerne i denne aftale. Tryp.com vil lette behandlingen af sådanne anmodninger med de relevante tredjepartsleverandører, underlagt deres vilkår og betingelser og den valgte beskyttelsesmulighed, hvis det er relevant. Ved at foretage en booking via Tryp.com-platformen anerkender og accepterer Brugerne at være bundet af de relevante tredjepartsleverandørers afbestillings- og ændringspolitikker samt vilkårene for den valgte beskyttelsesmulighed, hvis en sådan findes.

7. Licenser, registreringer og overvejelser om pakkerejser

(a) Tryp.com har en IATA TIDS licens med nummer 96109333 og er registreret hos Rejsegarantifonden i Danmark under registrering RGF3484, i overensstemmelse med direktiv (EU) 2015/2302. (b) Brugerne har mulighed for at bestille overnatningstjenester i forbindelse med transporttjenester via Tryp.com-platformen. Når både transport- og indkvarteringstjenester købes sammen, kan bookingen betragtes som en pakkerejse i henhold til direktiv (EU) 2015/2302, og yderligere forbrugerbeskyttelse vil finde anvendelse. (c) I tilfælde, hvor brugere bestiller transporttjenester uden indkvarteringstjenester, betragtes bookingen ikke som en pakkerejse i henhold til direktiv (EU) 2015/2302. Brugerne rådes til at gennemgå vilkårene og betingelserne for de respektive tredjepartsleverandører og overveje at købe beskyttelsesmuligheder, der er tilgængelige via Tryp.com, for at forbedre deres rejseoplevelse og støtte.

Ved at bruge Tryp.com-platformen og dens tjenester anerkender og accepterer Brugerne at overholde de gældende krav i henhold til direktiv (EU) 2015/2302 og andre relevante love, bestemmelser og vilkår og betingelser fra tredjepartsleverandører.

8. Kompetence og udenretslig bilæggelse af tvister på forbrugerområdet

(a) Kompetence: I tilfælde af tvister med Tryp.com ApS har domstolene i Danmark enekompetence til at afgøre alle tvister, der opstår mellem dig og os, medmindre andet er fastsat i bindende gældende lovgivning. (b) Forbrugertvister: i. Udenretslig bilæggelse: I henhold til EU-lovgivningen har alle forbrugere med bopæl i EU-lande ret til, inden de anlægger sag ved en domstol og i henhold til lov nr. 634/1992 om forbrugerbeskyttelse, med senere ændringer, at indlede en udenretslig bilæggelse af deres tvist med os. Dette er under forudsætning af, at en sådan tvist mellem en EU-forbruger og os ikke er blevet løst direkte med succes. Den institution, der er ansvarlig for udenretslig bilæggelse af tvister mellem EU-forbrugere og vores virksomhed, er Forbrugerklagenævnet. ii. Online tvistbilæggelse: I henhold til EU-forordning nr. 524/2013 har EU's forbrugere også ret til at indlede udenretslig bilæggelse af forbrugertvister online via ODR-platformen til onlinebilæggelse af forbrugertvister, som er tilgængelig på ec.europa.eu/consumers/odr. (c) Kontaktoplysninger: Før du påbegynder en af de ovennævnte metoder til tvistbilæggelse, bedes du forsøge at kontakte os via vores kontaktoplysninger, der er angivet i denne aftale. Ved at bruge Tryp.com-platformen og dens tjenester anerkender og accepterer brugerne bestemmelserne om jurisdiktion og udenretslig bilæggelse af forbrugertvister i denne aftale.

9. Sprog

Den engelske version af denne aftale har forrang i tilfælde af uoverensstemmelser eller uoverensstemmelser mellem forskellige sprogversioner.

10. Brugernes forpligtelser og adfærd

(a) Rejsedokumentation: Brugere er alene ansvarlige for at skaffe og vedligeholde gyldig rejsedokumentation, herunder pas, visa, vaccinationsattester og andre nødvendige dokumenter, der kræves for deres rejse. Brugerne skal sikre, at alle personlige oplysninger, der gives under bookingprocessen, er korrekte og fuldstændige og svarer til deres rejsedokumentation. (b) Overholdelse af love og regler: Brugere skal overholde alle gældende love, regler og krav i de lande, de planlægger at besøge eller transitere gennem, herunder, men ikke begrænset til, told- og immigrationsregler, sundheds- og sikkerhedsretningslinjer og specifikke rejserelaterede krav. (c) Brugere skal ankomme til tiden til deres planlagte transporttjenester og er ansvarlige for at sikre korrekte forbindelser og overførsler mellem tjenester, der ikke leveres af Tryp.com.

11. Ansvarsbegrænsning

Tryp.com er ikke ansvarlig for nogen direkte, indirekte, tilfældige, specielle, følgeskader eller eksemplariske skader, herunder, men ikke begrænset til, skader for tab af fortjeneste, goodwill, brug, data eller andre immaterielle tab som følge af brugen af eller manglende evne til at bruge de tjenester, der leveres af Tryp.com.

12. Skadesløsholdelse

Brugere accepterer at skadesløsholde Tryp.com og dets tilknyttede selskaber, officerer, direktører, direktører, medarbejdere og agenter fra og mod alle krav, forpligtelser, skader, tab eller udgifter, herunder rimelige advokatsalærer og omkostninger, der opstår som følge af eller på nogen måde er forbundet med brugerens adgang til eller brug af webstedet og dets tjenester.

13. Gældende lov

Denne aftale er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning uden hensyntagen til lovvalgsreglerne i Danmark. Brugerne accepterer at underkaste sig de danske domstoles enekompetence til at løse eventuelle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale eller hjemmesiden.

14. Force Majeure

Tryp.com kan ikke holdes ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til denne aftale som følge af begivenheder uden for Tryp.coms rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til naturkatastrofer, krig, terrorisme, uroligheder, arbejdskonflikter, naturkatastrofer eller andre uforudsete begivenheder eller omstændigheder.

15. Adskillelighed

Hvis en bestemmelse i denne aftale anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal de resterende bestemmelser fortsat have fuld gyldighed og virkning, og den ugyldige eller ikke-håndhævelige bestemmelse skal anses for at være ændret i det omfang, det er nødvendigt for at gøre den gyldig og håndhævelig.

16. Særlige anmodninger og behov for tilgængelighed

Brugerne anerkender, at selv om Tryp.com vil gøre en indsats for at imødekomme særlige anmodninger og behov for tilgængelighed, kan Tryp.com ikke garantere, at tredjepartsleverandører vil opfylde dem.

17. Kundesupport

Tryp.com er forpligtet til at besvare eventuelle forespørgsler eller bekymringer, som Brugere måtte have, og vil gøre sit bedste for at give et rettidigt og tilfredsstillende svar. Brugere kan kontakte Tryp.com via e-mail på info@tryp.com eller telefonisk på +45 43 32 63 67.

18. Intellektuel ejendomsret

Alt indhold på webstedet, herunder tekst, billeder, grafik, logoer og software, tilhører Tryp.com eller dets indholdsleverandører og er beskyttet af internationale love om ophavsret. Brugere må ikke kopiere, distribuere eller ændre noget indhold uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Tryp.com.

19. Varemærker

De varemærker, logoer, servicemærker, vandmærker og andet indhold fra tredjeparter ("Varemærker"), der vises på webstedet, tilhører deres respektive ejere. Tryp.com bruger disse varemærker udelukkende for at gøre det lettere for brugerne og hævder ikke at være ejer af eller have noget tilknytning til dem.

20. Tredjepartstjenester og virtuelle interlining-ruter

Tryp.com giver brugerne mulighed for at søge efter og kombinere transport- og tillægstjenester fra forskellige tredjepartsleverandører i virtuelle rejseplaner. Brugerne er selv ansvarlige for at sætte sig ind i vilkårene og betingelserne i kontrakterne med disse udbydere. Tryp.com tilbyder virtuelle interlining-ruter, hvor flyvninger fra luftfartsselskaber, der ikke samarbejder, kombineres, men brugerne skal være opmærksomme på eventuelle krav om mellemlandinger. Ved reservationer kan Tryp.com oprette virtuelle e-mailadresser og betalingsoplysninger, som brugerne anerkender som deres personlige data. Brugerne accepterer at være ansvarlige for enhver kommunikation eller transaktion, der foretages via disse virtuelle legitimationsoplysninger.

21. Afkald

Tryp.com ApS' manglende eller forsinkede udøvelse af rettigheder, beføjelser eller retsmidler i henhold til loven eller i henhold til disse vilkår og betingelser skal ikke fungere som et afkald på denne ret, beføjelse eller retsmiddel, og det skal heller ikke udelukke eller begrænse den yderligere udøvelse af denne eller andre rettigheder, beføjelser eller retsmidler. Ingen enkeltstående eller delvis udøvelse af en rettighed, beføjelse eller et retsmiddel i henhold til loven eller i henhold til disse vilkår og betingelser skal forhindre eller begrænse den yderligere udøvelse af den pågældende rettighed, beføjelse eller retsmiddel eller nogen anden rettighed, beføjelse eller retsmiddel. Hvis Tryp.com ApS giver afkald på brud på eller misligholdelse af en bestemmelse i disse vilkår og betingelser fra brugerens side, skal det ikke anses for at give afkald på efterfølgende brud eller misligholdelse og skal på ingen måde påvirke de øvrige vilkår i disse vilkår og betingelser.